Πότε γράφουμε «μία» και πότε «μια»;

Πολλές φορές στο γραπτό λόγο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «μία» ή «μια», αλλά συχνά ο γράφων έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα αν πρέπει να τονίσει τη λέξη ή όχι. Ας εξηγήσουμε, λοιπόν, τη διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές λέξεις. Η λέξη «μία» χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αναφερθούμε στον αριθμό.

Διαβάστε περισσότερα…Πότε γράφουμε «μία» και πότε «μια»;