Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Ο χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας www.webinfoxtranslations.gr δηλώνει ότι είναι ενήλικας, έχει διαβάσει τους παρακάτω όρους και τους αποδέχεται. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους ή με κάποιον από αυτούς, καλείται να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα όποτε το κρίνει απαραίτητο. Ο χρήστης του ιστοτόπου πρέπει να επισκέπτεται συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ώστε να ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αλλαγές στην πολιτική των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και το λογότυπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας εκτός κι αν πρόκειται για εικόνες, λογότυπα ή διακριτικά σήματα τρίτων για τα οποία φέρουν εκείνοι την αποκλειστική ευθύνη. 

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκληθεί στον χρήστη από την περιήγηση σε συνδέσμους (λινκ) τρίτων που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Την ευθύνη για τη χρήση αυτών των συνδέσμων φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης. Ο ιστότοπός μας δεν στηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους.

Ο ιστότοπός μας καταβάλλει προσπάθειες ώστε η χρήση της ιστοσελίδας να είναι ασφαλής για τον χρήστη αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης υποστεί κάποια ζημιά κατά την περιήγησή του στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα από ενδεχόμενους ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ούτε θα τη χρησιμοποιήσει για τη μετάδοση κακόβουλου λογισμικού, για ανάρτηση υβριστικών, ρατσιστικών, προσβλητικών ή δυσφημιστικών σχολίων ή για οποιαδήποτε παράνομη χρήση.

Όροι παροχής υπηρεσιών

Με την αποδοχή μιας προσφοράς για την ανάληψη ενός έργου και την παροχής μιας υπηρεσίας που παρέχει η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr ο πελάτης αποδέχεται όλους τους παρακάτω όρους.

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr έχει δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους παροχής των υπηρεσιών της όποτε το κρίνει απαραίτητο χωρίς καμία προειδοποίηση. Για αυτό το λόγο, ο πελάτης καλείται να επισκέπτεται τακτικά την εν λόγω σελίδα ώστε να είναι ενημερωμένος σχετικά με τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας.

Πολιτική ακύρωσης

Η ανάθεση έργου είναι δυνατό να ακυρωθεί εντός 4 ωρών από την αποδοχή της προσφοράς που έγινε από την πλευρά του πελάτη ή πριν την έναρξη του πρότζεκτ. Σε περίπτωση ακύρωσης του έργου εντός 4 ωρών ή πριν προλάβει να ξεκινήσει το πρότζεκτ, τυχόν προπληρωθέν ποσό επιστρέφεται στον πελάτη.

Τροποποίηση ανάθεσης έργου

Η τροποποίηση μιας παραγγελίας είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μόνο αν η διεκπεραίωσή της βρίσκεται σε στάδιο που επιτρέπει την τροποποίηση που αιτείται ο πελάτης κι ως εκ τούτου, έγκειται στην κρίση της ιστοσελίδας www.webinfoxtranslations.gr αν θα δεχτεί την πραγματοποίηση κάποιας τροποποίησης σε μια παραγγελία ή όχι.

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του κόστους μιας υπηρεσίας σε περίπτωση που γίνει δεκτή μια τροποποίηση σε αυτή.

Αποποίηση ευθύνης

Αν ο πελάτης δεν επικοινωνήσει με την εταιρία εντός τριών ημερών από την παράδοση της υπηρεσίας που ζήτησε, σημαίνει ότι αποδέχεται πλήρως την ποιότητα του έργου που παραδόθηκε σε εκείνον και δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί καμία τροποποίηση σε αυτό. Μετά την παρέλευση των τριών ημερών από την παράδοση του έργου ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει κάποιου είδους τροποποίηση ή να υποστηρίξει ότι η ποιότητα του έργου που παραδόθηκε δεν είναι ικανοποιητική. Αν ο πελάτης έχει κάποιο παράπονο, θα πρέπει να το δηλώσει εντός τριών ημερών από την παράδοση του έργου και να παρέχει σαφείς λεπτομέρειες και αιτιολογήσεις για τους ισχυρισμούς του. Σε καμία περίπτωση ο πελάτης δεν δύναται να αρνηθεί την παραλαβή ή την πληρωμή για την ανάθεση ή ολοκλήρωση ενός έργου ούτε και έχει δικαίωμα να αιτηθεί επιστροφή του χρηματικού ποσού που είχε συμφωνηθεί για την παροχή μιας υπηρεσίας. Ακόμη και στην περίπτωση που ο πελάτης αμφισβητήσει την ποιότητα του παραδοθέντος έργου, ο πελάτης αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει καμία αποζημίωση για τις υπηρεσίες ή για το έργο που ζήτησε.

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr προσπαθεί πάντα να τηρεί τις προθεσμίες που αιτείται ο πελάτης αλλά οι προθεσμίες είναι πάντα ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Ο πελάτης δεν δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων ούτε και να αρνηθεί να πληρώσει το πλήρες ποσό για την παροχή μιας υπηρεσίας ακόμη κι αν αυτή υπερβεί τη συμφωνηθείσα προθεσμία. Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του πελάτη ή του μεταφραστή ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ο πελάτης υποχρεούται να αποπληρώσει το πλήρες συμφωνηθέν ποσό για την ανάθεση ενός έργου κατά την παράδοση του έργου σε εκείνον ή εντός δύο ημερών από την παράδοση του έργου. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr έχει δικαίωμα να διεκδικήσει δικαστικώς και να λάβει το συμφωνηθέν ποσό. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάσει ή αμφισβητήσει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.webinfoxtranslations.gr ή τους όρους παροχής των υπηρεσιών της και η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr χρειαστεί να προσφύγει δικαστικά για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ο πελάτης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει πλήρως την εταιρία και θα αναλάβει ο ίδιος όλα τα δικαστικά έξοδα ή όποια άλλη δαπάνη τυχόν προκύψει.

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr σέβεται το απόρρητο των κειμένων που αποστέλλονται σε αυτή και δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το περιεχόμενο αυτών των κειμένων παρά μόνο στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που ζήτησε ο πελάτης ή αν αυτά είναι ήδη διαθέσιμα δημοσίως ή έχει ήδη πρόσβαση σε αυτά το ευρύ κοινό.

Τρόποι πληρωμής

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank) ή πληρωμής με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα (μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Eurobank).

Αν το ποσό προς πληρωμή υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να αποπληρώσει το ποσό σε δόσεις μετά από επικοινωνία και συνεννόηση μαζί μας. Η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις παρέχεται μόνο για τις υπηρεσίες μετάφρασης στο γλωσσικό συνδυασμό αγγλικά-ελληνικά και για τη διόρθωση-επιμέλεια ελληνικού κειμένου.

Προσωπικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr χρησιμοποιεί cookies με στόχο την παροχή μιας εξατομικευμένης περιήγησης στον χρήστη και τη διευκόλυνσή του κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας. Η ιστοσελίδα έχει δικαίωμα να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr δεν επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών της για αποστολή μαζικών ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν επιτρέπουμε με κανένα τρόπο τη χρήση της ιστοσελίδας μας με τρόπο που μπορεί να βλάψει την παροχή των υπηρεσιών μας.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κ.ά. Αυτά τα στοιχεία θα σας ζητηθούν ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σε σας τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Ενημερωτικό δελτίο και προωθητικό υλικό στέλνονται μόνο σε όσους χρήστες ζητούν να εγγραφούν σε αυτή την υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απεγγραφεί από αυτή την υπηρεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να παρέχουμε σε σας τις υπηρεσίες που ζητήσατε και να καλύψουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν τα προσωπικά στοιχεία του από τη βάση δεδομένων μας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο μέιλ webinfoxtranslations@gmail.com και να αιτηθεί τη διαγραφή.

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη γραπτή άδειά σας παρά μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που ζητήθηκαν ή για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς μας ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δηλώνει ότι γνωρίζει πως η αποστολή προσωπικών στοιχείων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για ανάγνωση αυτών των στοιχείων από τρίτους. 

Η ιστοσελίδα www.webinfoxtranslations.gr δύναται να αρνηθεί τις υπηρεσίες της σε όποιον χρήστη θεωρήσει ότι παραβιάζει τους παραπάνω όρους ή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της για παράνομους σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο το κρίνει απαραίτητο.

Για οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν προκύψει υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Ελλάδος κι εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.